Svean

Svean er et vannkraftverk i Nidelven i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 106 GWh
Kapasitet: 27 MW

Kraftverket utnytter et fall på 55 meter fra reguleringsmagasinet Selbusjøen. Installert effekt er på 27 MW. Kraftverket startet produksjonen i 1939. Det er installert tre Francis-turbiner.

Løkaunet kraftverk og Bratsberg kraftverk utnytter vannet i Nidelven fra Selbusjøen/Bjørsjøen parallelt med Svean kraftverk.