Svandalsflona

Svandalsflona kraftverk ligger i Odda kommune i Hordaland.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 37 GWh
Effekt: 20 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1977.

Svandalsflona kraftverk er en del av Røldal-Suldal-utbyggingen, som opprinnelig ble satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy.

Røldal-Suldal-anlegget omfatter i dag kraftstasjonene Kvanndal, Middyr, Novle, Røldal, Svandalsflona, Suldal I og Suldal II, foruten Vasstøl.

Svandalsflona utnytter et fall på 200 meter fra reguleringsmagasinet Middyrvatnet. Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin og har en installert effekt på 20 MW. Midlere årsproduksjon er 37 GWh.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av Svandalsflona kraftverk er Norsk Hydro.