Sundsbarm

Sundsbarm kraftverk er plassert ved gamle Lakshøl Bruk i Seljord kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 439 GWh
Effekt: 103 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1970 er godt synlig fra E134. Kraftverket utnytter et fall på 480 meter fra hovedmagasinet Sundsbarmvatn.

Nedslagsfeltet er på hele 418 kvadratkilometer og omfatter kommunene Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje. Fra Sundsbarmvatn føres vannet gjennom en 6,6 kilometer lang driftstunnel med sedimenteringskammer, svingkammer, varegrind og rørbruddsventil, for så å slippes ned i en stålforet trykksjakt til kraftstasjonen.

Etter at vannet har passert turbinen, som er av typen Francis, blir det ført ut i avløpstunnel til elven Vallaråi, som munner ut i Seljordsvatn.

Maskinhallen inne i Skorvefjellet blir kalt «Skorvekatedralen». I denne «katedralen» kan publikum nyte en årlig julekonsert.

Kraftverket har en installert effekt på 103 MW.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.