Suldal II

Suldal II kraftverk ligger på Nesflaten i Suldal kommune i Rogaland.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 652 GWh
Effekt: 155 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1967. Det ble delvis bygget om og modifisert i 1971.

Suldal I og Suldal II er de to nederste kraftverkene i Røldal-Suldal-utbyggingen, som opprinnelig ble satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy.

Røldal-Suldal-anlegget omfatter i dag kraftstasjonene Kvanndal, Middyr, Novle, Røldal, Svandalsflona, Suldal I og Suldal II, foruten Vasstøl.

Suldal II får vann fra Kvanndalsfoss. Til inntaket i kraftverket ved Suldalsvatnet er det et fall på 545 meter. Kraftverket er utstyrt med to Francis-turbiner med samlet ytelse på 155 MW og årlig middelproduksjon på 652 GWh.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av Suldal II kraftverk er Norsk Hydro.