Suldal I

Suldal I kraftverk ligger på Nesflaten i Suldal kommune i Rogaland.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 960 GWh
Effekt: 169 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1965.

Suldal I og Suldal II er de to nederste kraftverkene i Røldal-Suldal-utbyggingen, som opprinnelig ble satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy.

Røldal-Suldal-anlegget omfatter i dag kraftstasjonene Kvanndal, Middyr, Novle, Røldal, Svandalsflona, Suldal I og Suldal II, foruten Vasstøl.

Suldal I får vann fra Røldalsvannet, som ligger om lag 300 meter over inntaket i kraftverket. Kraftverket er utstyrt med to Francis-turbiner med en installert effekt på 169 MW. Midlere årsproduksjon er 960 GWh.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av Suldal I kraftverk er Norsk Hydro.