Straumsmo

Straumsmo kraftverk ligger 490 meter inne i fjellet om lag 22 kilometer fra Setermoen i Bardu kommune i Troms.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 678 GWh
Effekt: 170 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1966 og har to aggregater som hver yter 85 MW. Brutto fallhøyde er 230 meter.

Altevatn er felles reguleringsmagasin for både Innset, Bardufoss og Straumsmo kraftverk. Med et naturlig nedbørsfelt på 1234 kvadratkilometer er Altevatn et av landets største magasiner.

Dam Innsetvatn fungerer som inntaksmagasin for Straumsmo kraftverk. Etter at vannet har passert kraftverkets to Francis-turbiner, fortsetter det gjennom en fire kilometer lang utløpstunnel med tverrsnitt på 45 kvadratmeter, før det igjen renner ut i Barduelva.