Stegaros

Stegaros kraftverk i Tinn kommune i Telemark ble satt i drift høsten 2002.

Eierandel: 50 %
Produksjon: 12,0 GWh
Effekt: 2,4 MW

Kraftverket benytter seg av fallet mellom Mårvatn og Kalhovdfjorden. Kraftverket har en installert effekt på 2,4 MW og en midlere årsproduksjon på om lag 12 GWh.

Kraftverket benytter en 2,4 kilometer lang tilløpstunnel fra inntaket i Mårvatn. Fallhøyde er 30 meter.

Statkraft og Tinn Energi eier 50 prosent hver av Stegaros kraftverk. Tinn Energi står for driften av kraftverket.