Solhom

Solhom kraftverk ligger i Kvinesdal kommune i Vest-Agder.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi, Agder Energi og Sira-Kvina kraftselskap
Produksjon: 695 GWh
Effekt: 200 MW

Kraftverket inngikk i tredje byggetrinn i Sira-Kvina-utbyggingen og sto ferdig i 1974.

Kraftverket ligger godt gjemt 1200 meter inne i fjellet. Det utnytter et fall på 215 meter mellom Nesjen/Kvifjorden og Holmstølvannet i elven Kvina, som er en del av Kvinavassdraget.

Kraftverket har to aggregater som er utstyrt med hver sin Francis-turbin på 100 MW.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS, Agder Energi AS og Sira-Kvina kraftselskap er Statkraft medeier av dette kraftverket. Sira-Kvina kraftselskap står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.