Solbergfoss II

Solbergfoss II er et underjordisk anlegg om lag fem kilometer nedenfor utløpet av elven Glomma i innsjøen Øyeren i Askim kommune i Østfold.

Eierandel: 35,6 %
Produksjon: 550 GWh
Effekt: 100 MW

Utbyggingen av Solbergfoss II kom i stand for å avlaste den gamle stasjonen Solbergfoss I og for å øke kapasiteten i perioder med høy vannføring i vassdraget.

Solbergfoss II regnes som et elvekraftverk. Det ble satt i drift i 1985 og har ett aggregat med samme kapasitet som de 13 aggregatene i den eldste stasjonen til sammen.

Aggregatet er utstyrt med en Kaplan-turbin og har en installert effekt på 100 MW.

Den opprinnelige utbyggingen av Solbergfossen var et felles prosjekt mellom Oslo kommune og Staten og utnytter fem fossefall på strekningen fra Mørkfoss til Solbergfoss. Det fikk i 1913 navnet Mørkfoss-Solbergfoss-anlegget.

Fallhøyden for Solbergfoss II er på 20 meter.

Årlig middelproduksjon ligger på 550 GWh.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av kraftverket Solbergfoss II er E-CO Energi AS.