Smøla vindpark

Smøla vindpark ligger i Smøla kommune i Møre og Romsdal.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 356 GWh
Installert effekt: 150 MW

Vindparken ligger i et flatt og åpent terreng 10-40 meter over havet. Totalt 68 vindmøller gir en samlet årlig kraftproduksjon på 356 GWh.

Vindparken er bygget i to trinn. Første byggetrinn med 20 vindmøller ble satt i drift i september 2002, mens andre trinn med 48 vindmøller ble satt i drift i september 2005.

Rotorene har diameter fra 76 til 82,4 meter, og høyden på tårnet er 70 meter.

Smøla var Europas største vindkraftanlegg på land da det ble satt i drift, og denne vindparken har frem til 2017 vært Norges største.