Skollenborg

Skollenborg

Adkomsttunnelen og portalbygget til Skollenborg kraftverk. (Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Skollenborg kraftverk ligger 350 meter inne i fjellet ved Skollenborg i Kongsberg kommune i Buskerud.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 395 GWh
Effekt: 97 MW

Kraftverket er et typisk elvekraftverk og ble bygget i 1983 for å erstatte de gamle kraftverkene Labro og Gravenfoss.

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 60 meter i Numedalslågen og er utstyrt med to Kaplan-turbiner som til sammen yter 97 MW. Årlig middelproduksjon ligger på 395 GWh.

I adkomsttunnelen til kraftverket kan man se spor etter Norges første sølvgruvedrift.