Skjomen

Skjomen kraftverk ligger i Narvik kommune i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1257 GWh
Effekt: 300 MW

Kraftverket utnytter vann fra vassdrag både i Ballangen og Narvik kommuner.

Kraftverket ble satt trinnvis i drift fra 1973 til 1980. Det har tre aggregater som hver yter rundt 100 MW. Reguleringsområdet i Skjomen omfatter magasinene Lossi, Norddalen, Båtsvatn, Langvatn, Ipto og Kjårda. Til sammen kan de inneholde 721 millioner kubikkmeter vann, som kan gi en samlet årsproduksjon på 1257 GWh.

Under planleggingen av kraftverket var fallhøyden på brutto 610 meter helt på grensen når det gjaldt spørsmålet om hvilken turbintype som kunne tåle det høye trykket og samtidig utnytte energien på en best mulig måte. Valget falt på tre Pelton-turbiner.

Utbyggingen av Skjomen kraftverk innerst i Sørskjomen fikk stor betydning for bygda, som med dette fikk veiforbindelse med omverdenen.