Skjeggedal

Skjeggedal er et tidligere vannkraftverk ved Tyssedal i Odda kommune i Hordaland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: -18 GWh
Effekt: -10,6 MW

Kraftverket ble i 1986 bygget om til pumpestasjon.

Tilløpsrøret til stasjonen er benyttet til pumpesjakt, og maksimal pumpekapasitet er 9 kubikkmeter i sekundet fordelt på to pumper med en maksimal ytelse på 5,3 MW. Årlig forbruk er 18 GWh.

Fra Skjeggedal pumpestasjon blir vann som har vært brukt i Mågeli kraftverk, pumpet gjennom Bruuns tunnel under Ringedalsdammen og opp i Ringedalsvannet, slik at det derfra kan utnyttes i Oksla kraftverk. Tunnelen har sitt navn etter ingeniøren Nils Henrik Bruun, som i 1897 kjøpte fallrettighetene ved Ringedalsvannet.