Roskrepp

Roskrepp kraftverk ligger inne i fjellet ved Heiestøl i Sirdal kommune i Vest-Agder, øverst i Kvinavassdraget mellom Suleskard og Brokke i Setesdal.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi, Agder Energi og Sira-Kvina kraftselskap
Produksjon: 105 GWh
Effekt: 50 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1980 og utnytter fallet på 83 meter fra Rosskreppfjorden til Øyarvatn. Fra inntaket ved dammen i Roskreppfjorden føres vannet i en 3500 meter lang tilløpstunnel ned til trykksjakten som ender i kraftverket.

Kraftverket har et aggregat med en Francis-turbin og er med sine 50 MW installert effekt det minste i Sira-Kvina kraftselskap.

Driftsvannet blir utnyttet i Kvinen kraftverk lenger nede i samme vassdrag. Begge kraftverkene har hovedsakelig kraftproduksjon på vinterstid.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS, Agder Energi AS og Sira-Kvina kraftselskap er Statkraft medeier av dette kraftverket. Sira-Kvina kraftselskap står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.