Rødberg

Rødberg kraftverk ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 15 GWh
Effekt: 3,2 MW

Kraftverket utnytter 60 prosent av fallet mellom de to kraftstasjonene Nore I og Nore II. Dette gjøres ved å utnytte minstevannsføringen og fallhøyden på 61 meter fra Rødberg dam ned mot Nore II kraftverk.

Kraftverket kom i drift i 2009 og er utstyrt med en Francis-turbin med ytelse på 3,2 MW. Årlig middelproduksjon er 15 GWh.