Reinforsen

Reinforsen kraftverk ligger ved Skonseng i Rana kommune i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 20 GWh
Effekt: 3,4 MW

Kraftverket er plassert 11 kilometer ovenfor utløpet til Ranaelva ved Mo i Rana og utnytter fallet på 25,6 meter i fossestryket Reinforsen.

Kraftstasjonen har to aggregater som er utstyrt med Francis-turbiner. Installert effekt er til sammen 3,4 MW.

Turbinene har en slukeevne på 19 kubikkmeter vann i sekundet med tilløp via en tunnel med overgang til en rørgate i tre. Rørgaten er 150 meter lang og har en diameter på 3,2 meter. Denne typen rørkonstruksjon var mye brukt før i tiden, og det finnes ikke mange igjen i bruk i dag.

Kraftverket ble satt i drift i 1925 og er derfor gjenstand for vurdering for renovering og fornyelse.