Refsdal

Refsdal kraftverk ligger i Ovrisdalen i Vik kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 88 %
Produksjon: 457 GWh
Effekt: 92 MW

Anlegget utnytter fallet på 523 meter fra reguleringsmagasinet i Målsetevatn.

Vannet reguleres mellom 863 og 834 meter over havet. Også flere bekkeinntak forsyner kraftverkets to turbiner med vann. Kvilesteinsvatn, som reguleres mellom 920 og 995 meter over havet, brukes også som reguleringsmagasin.

Utløpsvannet fra Målset kraftverk, som ligger lenger oppe i vassdraget, ledes videre mot Refsdal kraftverk i tunnel. Utløpet fra Refsdal kraftverk ledes igjen til Hove kraftverk, som er lokalisert lengst nede i vassdraget Vikja.

Begge aggregatene er i de siste årene oppgradert til 46 MW. Installert effekt er til sammen 92 MW.

Kraftverket startet produksjonen i 1968.

Største eier og driftsansvarlig for anlegget er Statkraft med 88 prosent. Sognekraft AS eier de resterende 12 prosent.