Rana

Rana kraftverk ligger i Rana kommune i Nordland fylke.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1975 GWh (Statkrafts andel er 691,3 GWh)
Effekt: 485 MW

Kraftstasjonen har fire Francis-turbiner med samlet installert effekt på 485 MW.

Store Akersvatn er inntaksmagasin for kraftverket, men det får også tilført vann fra magasinene Kalvatn, Gressvatnet, Kjennsvatnet og Durmålsvatn. Fra Tverrvatnet blir vannet pumpet opp til Akersvatnet. Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde mellom Akersvatnet og stasjonen på 520 meter.

Utbyggingen av Rana kraftverk ble gradvis gjennomført fra 1968 til 1980. Kraftverket ligger inne i fjellet om lag fem kilometer ovenfor Ranelvas utløp i Ranfjorden. Statkraft er eier og ansvarlig for den daglige driften, men 65 prosent av produksjonen er utleid på en 15 års kontrakt til det finske konsortiet Etalä-Pohjanmaan Voima Oy og Kymppivoima Tuatanto Oy.

Inntil Svartisen kraftverk ble satt i drift i 1993, var Rana kraftverk med sin årsproduksjon på 1975 GWh det største kraftanlegget i Nord-Norge, målt i produksjon.