Porsgrunn fjernvarme

Varmesentralene på Herøya i Porsgrunn kommune i Telemark utnytter spillvarme fra produksjonsanleggene til gjødselkonsernet Yara International og er knyttet opp mot fjernvarmenettet i Porsgrunn.

Eierandel: Statkraft er indirekte eier av dette anlegg gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 27 GWh
Effekt: 34,5 MW

Varmesentral 1 i Herøya Industripark er utstyrt med en 10 MW spillvarmeveksler knyttet til Yaras fullgjødselfabrikk nummer 4, samt en 15 MW spisslastveksler som utnytter primærdamp fra Yara.

Varmesentral 2 i Herøya Industripark har to 15 MW spillvarmevekslere knyttet til Yaras kalksalpeterfabrikk. I tillegg skal en 15 MW spisslastveksler stå ferdig i 2017 for å kunne utnytte primærdamp.

På Kjølnes i Porsgrunn kommune er det i tillegg etablert en reservesentral med en 9,5 MW LPG-gasskjel. Denne varmesentralen planlegges utbygd med en 7,5 MW LPG-gass/biooljekjel i 2017.

Kundene til Porsgrunn fjernvarme er offentlige og private næringsdrivende, samt ulike store boligsameier. Fjernvarmen benyttes til oppvarming og varmt forbruksvann i en rekke bygg i Porsgrunn, foruten i betydelig grad til gatevarme om vinteren.

Fullt utbygget skal alle disse anleggene etter planen kunne produsere rundt 50 GWh i 2025.

Anleggene drives av Skagerak Varme AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.