Pålsbu

Pålsbu kraftverk ligger rett innunder Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 22 GWh
Effekt: 6 MW

Anleggsarbeidene startet i februar 2006, og kraftverket ble satt i drift sommeren 2007. Selve kraftverksbygningen er tegnet av arkitektkontoret Manthey Kula.

Kraftverket utnytter et fall på mellom fem og 10 meter fra vannspeilet i Pålsbufjorden og ned til turbinen i kraftstasjonen. Installert effekt er 6 MW. Årlig middelproduksjon er om lag 22 GWh.

Pålsbudammen er Norges lengste platedam i betong og er 632 meter lang. Denne dammen, sammen med Tunhovddammen, danner hovedmagasinet til Nore I kraftverk. Pålsbudammen sto ferdig i 1946 etter at det ble behov for å utvide magasinkapasiteten til Nore I.