Øvre Røssåga

Røssåga-kraftverkene ligger i Hemnes kommune i Nordland fylke.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 830 GWh (900 GWh etter rehabilitering)
Effekt: 160 MW

Øvre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Røssvatnet og Stormyrbassenget, mens Nedre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen.

Røssvatnet har et magasinvolum på 2,35 milliarder kubikkmeter og er Norges nest største innsjø i overflateareal.

Utbyggingen av Røssåga-kraftverkene berører kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane. Utbyggingen, som startet opp allerede i 1948 med trinnvise milepæler og ferdigstillelse av det siste aggregatet først i 1962, var knyttet opp mot driften av Norsk Jernverk i Mo i Rana. Kraftverket skulle også gi vanlig strømforsyning til 19 kommuner i Midt-Helgeland og elektrifisering av Nordlandsbanen. I 1960-årene kom i tillegg Elkems aluminiumverk i Mosjøen som en storforbruker av kraft.

Øvre Røssåga kraftverk har tre aggregater med Francis-turbiner med en samlet ytelse på mer enn 160 MW. Falltap i vannsystemet, det vil si tap av energi på grunn av vannets friksjon mot ujevn tunneloverflate og andre hindringer, har gjort at full effekt ikke har vært oppnådd. Den planlagte ombyggingen vil gjøre det mulig å utnytte denne merverdien.

Største fallhøyde er 136 meter.

Øvre Røssåga produserer i dag om lag 800 GWh i året. Etter planlagte ombygginger vil produksjonen ligge på rundt 900 GWh.

I perioden 2016-2018 vil de tre aggregatene i Øvre Røssåga bli rehabilitert, og en ny parallell avløpstunnel vil bli tatt i bruk. Økt effekt og nye tunneler, samt rehabiliteringer, vil gi en økt produksjon på 200 GWh for Øvre og Nedre Røssåga kraftverker, som til sammen vil kunne produsere rundt 2,8 TWh i året.

Arkitekt Hans Grinde tegnet og deltok i planleggingen av Øvre Røssåga kraftverk.