Øvre Leirfoss

Øvre Leirfoss kraftverk ligger ved Nidelva i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 24 GWh
Effekt: 3,1 MW

Kraftverket ble satt i drift 4. november 1901. Denne kraftutbygging hadde avgjørende betydning for at trafikk med elektrisk sporvogn kom i gang i Trondheim by.

Elvekraftverket utnytter et fall på 34 meter og har en installert effekt på 3,1MW med en horisontal Francis-turbin fra 2014. Ombyggingen til småkraftverk kom som følge av at det nye Leirfossene kraftverk, som ble satt i drift i 2008, har overtatt mye av driftsvannet for de to kraftanleggene Øvre Leirfoss og Nedre Leirfoss.

De gamle aggregatene fra 1919 og 1949 er ikke revet og fjernet, men er tatt ut av drift.