Øvre Bersåvatn

Øvre Bersåvatn kraftverk ligger i fjellet ovenfor Tyssedal i Ullensvang kommune i Hordaland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 23 GWh
Effekt: 5,5 MW

Byggingen av Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverker startet i mai 2003, og anleggene ble satt i drift våren 2005.

Øvre Bersåvatn kraftverk er utstyrt med en Francis-turbin som utnytter en maksimal fallhøyde på 162 meter.

Det er fallet mellom de tre magasinene Vendevatn, Øvre Bersåvatn og Nedre Bersåvatn i Mågeli-vassdraget som utnyttes i de to småkraftverkene. Kraftverkene gjør bare nytte av eksisterende reguleringer og bruker delvis overføringstunneler som ble bygget for Mågeli kraftverk.