Oslo, huvudkontor

Statkrafts huvudkontor är beläget vid Lilleaker i Oslo i Norge.

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största producent av förnybar kraft och Sveriges fjärde största elproducent.

Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en global marknadsaktör inom energihandel. Statkraft har 3800 anställda i mer än 20 länder.