Oksla

Oksla kraftverk ligger i Tyssedal i Odda kommune i Hordaland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 891 GWh
Effekt: 210 MW

Kraftstasjonen utnytter et fall på 465 meter fra Ringedalsvannet, som er demmet opp med Ringedalsdammen.

Kraftutbyggingen kom i stand som en del av foregrepet hjemfall og nedlegging av produksjonen i kraftverket Tysso I, som ble bygget i 1908, og som i dag er et fredet kulturminne.

Oksla kraftverk startet produksjonen i 1980 og har en Francis-turbin på 210 MW.