Novle

Novle kraftverk ligger i Odda kommune i Hordaland og ble satt i drift i 1967.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 199 GWh
Effekt: 48 MW

Novle kraftverk er en del av Røldal-Suldal-utbyggingen, som opprinnelig ble satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy.

Røldal-Suldal-anlegget omfatter i dag kraftstasjonene Kvanndal, Middyr, Novle, Røldal, Svandalsflona, Suldal I og Suldal II, foruten Vasstøl.

Novle utnytter en fallhøyde på 280 meter fra magasinet i innsjøen Votna, som reguleres mellom 1019 og 977 meter over havet. Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin og har en installert effekt på 48 MW. Midlere årsproduksjon er 199 GWh.

Etter produksjon i Novle kraftverk føres vannet videre i tunnel til Røldal kraftverk, der det igjen utnyttes i ny kraftproduksjon.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av Novle kraftverk er Norsk Hydro.