Nordsvorka

Nordsvorka kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

Eierandel: 50 %
Produksjon: 13 GWh
Effekt: 2,4 MW

Kraftverket ble satt i drift i 2007. Det er ligger i vannveien til Svorka kraftverk med inntak i Geitøyvatnet. Stasjonen har en Francis-turbin og er utstyrt med en generator på 2,4 MW.

Statkraft er driftsansvarlig for kraftverket, men er deleier sammen med Svorka Energi AS.