Norddalen

Norddalen kraftverk ligger i Norddalen i Narvik kommune i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 32 GWh
Effekt: 8 MW

Kraftverket har ett aggregat og ble satt i drift i 1983.

Kraftverket utnytter et fall på 91 meter fra magasinet Lossivatnet, som reguleres mellom 732 og 700 meter over havet. Det er i tillegg etablert to bekkeinntak, og det tas også inn vann fra elven Sealggjohka for å øke produksjonen i kraftverket.

Det er installert en Francis-turbin på 8 MW. Fra utløpet i Norddalen kraftverk ledes vannet i til et lavereliggende nivå i det samme vannkraftsystemet og utnyttes i Skjomen kraftverk.