Neverdalsåga

Neverdalsåga kraftverk ligger i Meløy kommune i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 12 GWh
Kapasitet: 2 MW

Kraftverket er bygget ute i dagen og har et aggregat på 2,1MW. Kraftverket har en årlig middelproduksjon på 12 GWh.

Nedstrøms kraftverket ligger den såkalte Hydrodammen, som er drikkevannskilde for Glomfjord-samfunnet, og som også forsyner Glomfjord Industripark med prosess- og kjølevann.

Neverdalsåga kraftverk ble bygget av Norsk Hydro og satt i drift i 1955. Kraftverket ble overtatt av Statkraft 1. juli 2007.