Nedre Leirfoss

Nedre Leirfoss kraftverk ligger ved Nidelven i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 21 GWh
Effekt: 2,4 MW

Kraftverket utnytter et fall på 27 meter og er et elvekraftverk. Installert effekt er 2,4 MW. 

Kraftverket startet produksjonen i 1910 med to aggregater. I årene 1921, 1943 og 1958 kom det til nye aggregater. I alt ble det installert fem, selv om det i planene var tenkt seks aggregater.

Kraftverket ble delvis erstattet av Leirfossene kraftverk i 2008. Men for å utnytte minstevannføringen på 10 kubikkmeter i sekundet mellom Øvre og Nedre Leirfoss ble det i 2014 montert et nytt aggregat med vertikal Francis-turbin. Bare to av de opprinnelige aggregatene er igjen i kraftverket.

Nedre Leirfoss kraftverk er i dag et anlegg som er regulert til spesialområde for bevaring av Trondheim kommune i henhold til plan- og bygningsloven av 1985.   

Kraftverket ble i sin tid tegnet av arkitekt Axel Guldahl og har en særpreget arkitektur. Bygningen er avlang med avrundede hjørner og har klar referanse til en middelalderborg med en gesims som er trukket opp over det flate taket. Bygget er også utstyrt med «skyteskårer» og en tårnoppbygging. Kraftverksbygningen er oppført i betong og forblendet med naturstein.