Nedre Bersåvatn

Nedre Bersåvatn kraftverk ligger i fjellet ovenfor Tyssedal i Odda kommune i Hordaland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 19,5 GWh
Effekt: 4 MW

Byggingen av Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverker startet i mai 2003, og anleggene ble satt i drift våren 2005.

Nedre Bersåvatn kraftverk er utstyrt med en Francis-turbin som utnytter en maksimal fallhøyde på 77 meter.

Det er fallet mellom de tre magasinene Vendevatn, Øvre Bersåvatn og Nedre Bersåvatn i Mågeli-vassdraget som utnyttes i de to småkraftverkene. Kraftverkene gjør bare nytte av eksisterende reguleringer og bruker delvis overføringstunneler som ble bygget for Mågeli kraftverk.