Nedalsfoss

Nedalsfoss kraftverk ligger i Neavassdraget i Tydal kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 68 GWh
Effekt: 27 MW

Nedalsfoss kraftverk ble satt i drift i 1974. Det er utstyrt med en Francis-turbin med installert effekt på 27 MW. Årlig middelproduksjon i kraftverket er 68 GWh.

Kraftverket utnytter et fall på 98 meter fra inntaksmagasinet Falksjøen nedenfor Sylsjøen. Sylsjøen ligger i sin helhet i Sverige, men for å utnytte fallet ble det bygget en 15 meter høy inntaksdam på norsk side av grensen. Dammen er en betongplatedam som har fritt overløp i hele sin bredde. Navnet Falksjøen har opprinnelse i at et falkepar hadde tilhold her under hele anleggstiden.