Nea

Nea kraftverk ligger i Neavassdraget i Tydal kommune i Sør-Trøndelag fylke.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 678 GWh
Effekt: 177 MW

Installert effekt er 177 MW. Kraftverket har tre Francis-turbiner. Inntaksmagasin er Vessingsjøen, og fallhøyden er 377 meter.

Kraftstasjonen ble i sin tid regnet som den mest moderne i Norge. Kraftverket startet produksjonen i 1960 og ble finansiert ved hjelp av lån i Sverige. Lånene ble finansiert ved at deler av kraften ble eksportert til Sverige. Dette er historisk, fordi det var første gang Norge eksporterte kraft til utlandet.

Spesielt for dette anlegget er at et aggregat som hører til en senere utbygging i området, kalt Tya-aggregatet, også er plassert i maskinsalen til Nea kraftstasjon.