Mydalen

Mydalen kraftverk.

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Mydalen kraftverk ligger i Skiensvassdraget i Hjartdal kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 29 GWh
Effekt: 7 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1959 og utnytter fallhøyden mellom Kovvatn og Breivatn.

Mydalen avviker noe fra de fleste andre kraftverk ved at man ikke kan se vann nedstrøms kraftstasjonen. Driftsvannet føres videre i rør til Breivatn uten å se dagens lys. Dermed ser Mydalen kraftverk ut som en hvilken som helst slags bygning.

Fallhøyde er 122 meter.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin og opereres i samdrift med Hjartdøla kraftverk.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.