Middyr

Middyr

Inngangsportalen til kraftverket er utført i plasstøpt betong. (Foto: Hydro)

Middyr kraftverk ligger i Odda kommune i Hordaland.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 4 GWh
Effekt: 1,5 MW

Kraftverket ligger ved Middyrvatnet 1240 meter over havet og er det høyest beliggende kraftanlegget i dette området.

Middyr kraftverk er en del av Røldal-Suldal-utbyggingen, som opprinnelig ble satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy.

Røldal-Suldal-anlegget omfatter i dag kraftstasjonene Kvanndal, Middyr, Novle, Røldal, Svandalsflona, Suldal I og Suldal II, foruten Vasstøl.

Middyr kraftverk utnytter et fall på 56 meter fra reguleringsmagasinet Nupstjødn og ned til inntaket ved kraftverket.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin med installert effekt på 1,5 MW og en årlig middelproduksjon på 4 GWh.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av Middyr kraftverk er Norsk Hydro.