Mauranger

Mauranger kraftverk ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Eierandel: 85,06 %
Produksjon: 1150 GWh
Effekt: 250 MW

Kraftstasjonen utnytter fallet på 825 meter fra reguleringsmagasinet i Mysevatn og til sjøen i Austrepollen. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak i form av en takrennetunnel. Mysevatn er regulert mellom 855 og 755 meter over havet.

Fra nordsiden av Mauranger kraftverk overføres vann fra Jukla kraftverk, samt fra Blådalsvatn og Svartedalsvatn. Ved Markjelkevatn er det en pumpestasjon som pumper vann opp til Svartedalsvatn. Pumpene gir Mauranger kraftverk en merverdi i samlet årsproduksjon på 19 GWh.

Mauranger er kjent som Norges første kraftverk som hentet inn smeltevann under en isbre. Dette skjer via Bondhuselvi under Bondhusbreen.

Kraftstasjonen startet produksjonen i 1974 og har to horisontale Pelton-turbiner på til sammen 250 MW.