Mår

Mår kraftverk ligger i Tinn kommune i Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1016 GWh
Effekt: 180 MW

Kraftverket utnytter vann fra vassdrag kommunen og har et nedbørsfelt på til sammen 770 kvadratkilometer, med et midlere årstilsig på 560 millioner kubikkmeter. Kraftverksbyggingen ble planlagt og satt i gang under andre verdenskrig, men kom først i drift i 1948.

Fallhøyden fra inntaket i nedre Grottetjørn er på 820 meter. Trappen opp gjennom den 1250 meter lange trykkrørsjakten inne i fjellet er med sine 3875 trinn en av verdens lengste tretrapper.

Kraftverket har fem aggregater som er utstyrt med Pelton-turbiner.

Reguleringsområdet for Mår kraftverk ligger i Skiensvassdraget og omfatter magasinene Mårvatn, Kalhovd, Gøyst, Strengen og Grotte. Til sammen kan de inneholde om lag 580 millioner kubikkmeter vann, nok til en kraftproduksjon på rundt 1 TWh.

Mårdammen er en av landets få damanlegg i naturstein.