Målset

Målset er et vannkraftverk ved Målsetevatnet i Vik kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 88 %
Produksjon: 73 GWh
Effekt: 22 MW

Anlegget utnytter fallet på om lag 180 meter fra reguleringsmagasinet Årebotnvatnet til Målsetevatnet.

Årebotnvatnet er regulert mellom 984 og 994 meter over havet. Også Muravatnet, som er regulert mellom 1060 og 1020 meter over havet, og flere bekkeinntak forsyner kraftverket med vann. Etter at vannet er utnyttet i Målset kraftverk, brukes det senere i Refsdal kraftverk.

Kraftverket har en Francis-turbin. Installert effekt er 22 MW. Kraftverket startet produksjonen i 1967.