Makkoren

Makkoren kraftverk ligger i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 18 GWh
Effekt: 4,1 MW

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 100 meter og er bygd inne i fjellet nedstrøms Norddalsvatn. Kraftverket ble satt i drift i 2013 og erstattet Høyanger kraftstasjon K4.

Makkoren kraftverk er utstyrt med et såkalt kompaktaggregat med en generator av typen Indar. Selve turbinen er en Francis-turbin.

I forbindelse med denne utbyggingen ble det utført en større miljøopprydding med vekt på å forbedre natur- og landskapsmessige forhold fra tidligere utbygginger i samme område.