Mågeli

Mågeli kraftverk ligger i Skjeggedal om lag seks kilometer ovenfor Tyssedal i Odda kommune i Hordaland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 171 GWh
Effekt: 30 MW

Kraftstasjonen utnytter et fall på 610 meter fra Nedre Bersåvatn, som er reguleringsmagasin for kraftverket. Øvre Bersåvatn og Vendevatn er også regulert som magasin.

Kraftstasjonen startet produksjonen i 1956 og ble ombygget i 1978. Kraftstasjonen har to Pelton-turbiner på til sammen 30 MW. Etter kraftproduksjon i Mågeli kraftverk pumpes vannet opp i Ringedalsvannet ved hjelp av pumper i Skjeggedal pumpestasjon.