Litjfossen

Litjfossen ligger i Orklavassdraget i Tynset kommune i Hedmark.

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 160 GWh
Effekt: 74 MW

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin med en effekt på 74 MW og har en årlig middelproduksjon på 160 GWh.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 290 meter fra inntaksmagasinet Innerdalsvatnet og ned til elven Orkla ved Storfossdammen. Reguleringshøyden på det oppdemte Innerdalsvatnet er 35 meter. Det hentes også vann fra flere bekkeinntak. Kraftverket startet produksjonen i 1982.

Litjfossen er en del av Kraftverkene i Orkla (KVO). TrønderEnergi Kraft er operatør for kraftverket.