Lio

Lio kraftverk ligger i Tokke kommune i Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 225 GWh
Effekt: 40 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1969. Hovedinntaket ligger i Byrtevatn, og vannet her er regulert av en om lag 20 meter høy steinfyllingsdam.

Kraftstasjonen ligger ved Rukke bro om lag fem kilometer fra tettstedet Dalen. Utløpet for kraftverket i Tokkeåi ovenfor Dalen sikrer en viss mengde vann i elven, selv om vannføringen er noe redusert som følge av driften av Tokke kraftverk.

Lio kraftverk har et aggregat som er utstyrt med en Francis-turbin. Installert effekt er 40 MW.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 352 meter.