Lio

Lio kraftverk ligger i Tokke kommune i Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 243 GWh
Effekt: 43 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1969. Hovedinntaket ligger i Byrtevatn, og vannet her er regulert av en om lag 20 meter høy steinfyllingsdam.

Kraftstasjonen ligger ved Rukke bro om lag fem kilometer fra tettstedet Dalen. Utløpet for kraftverket i Tokkeåi ovenfor Dalen sikrer en viss mengde vann i elven, selv om vannføringen er noe redusert som følge av driften av Tokke kraftverk.

Lio kraftverk har et aggregat som er utstyrt med en Francis-turbin. Installert effekt er 43 MW.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 352 meter.

Rehabilitering

Lio kraftverk har gjennomgått en nær fullstendig rehabilitering med opprusting av turbin, generator og vannvei. Samt ny turbinregulator og nytt kontrollanlegg.

Etter oppgraderingen har installert effekt økt med 3 MW til 43 MW. Årsproduksjonen er økt med 18 GWh til totalt 243 GWh.

Totalprosjektet besto av fem deler: Bygg, trafo/apparat, kontrollanlegg, vannvei og aggregat. En treviklingstrafo inne i stasjonen er erstattet med to toviklingstrafoer; en produksjonstrafo inne i stasjonen og en nettrafo ute.

Generatoren og turbinen inne i selve kraftverket er rehabilitert, samt tunnelen og trykkrøret i vannveien. Det er nytt kontrollanlegg og ny transformator og et eget trafobygg på utsiden. Opprustningen av transformatoren vil også bidra til å sikre strømforsyningen til lokalbefolkningen.

Anlegget ligger nær Rukkeåi som renner ut i Tokkeåi og Bandak. Tokkeåi har en svært verdifull bestand av storvokst ørret som benytter tokkeåi til gyting og oppvekstområder. Samtidig er Bandakdeltaet en viktig naturtype for fugl og fisk. Anlegget ble derfor planlagt med størst mulig sikkerhet mot oljeutslipp.

Fylkesvei 38 som i dag har til dels dårlig standard, fire svinger er rettet ut for å få transformatoren fram til kraftverket. Dette er lokalbefolkningen veldig fornøyd med.