Leiro

Leiro kraftverk ligger i Eidfjord kommune i Hordaland.

Eierandel: 65 %
Produksjon: 8 GWh
Effekt: 5,5 MW

Kraftverket utnytter vannet som Statkraft slipper fra Sysenvatnet for å opprettholde den pålagte minstevannføringen i Vøringsfossen.

Vøringsfossen er en av Norges største turistattraksjoner, og kraftutbygger er pålagt å holde en minstevannføring på 12 kubikkmeter i sekundet i fossen i perioden fra 1. juni til 15. september.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin som utnytter en maksimal fallhøyde på 90 meter.

Sysendammen, som regulerer Sysenvatnet, er en av Norges største steinfyllingsdammer og har en samlet lengde på 1160 meter.

Kraftverket ble satt i drift sommeren 2011.

Statkraft har en eierandel på 65 prosent og har det daglige drifts- og vedlikeholdsansvaret for Leiro kraftverk. Øvrige eiere er BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) med 26,25 prosent og SKL (Sunnhordland Kraftlag) med 8,75 prosent.