Leirfossene

Leirfossene kraftverk ligger i nedre del av Neavassdraget (Nidelva) i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 150 GWh
Effekt: 45 MW

Kraftverket har en installert effekt på 45 MW og en årlig middelproduksjon på 150 GWh. Stasjonen er utstyrt med to Francis-turbiner på henholdsvis 29 og 16 MW.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 61 meter. Vannet ledes i sjakt og tunnel fra inntaksmagasinet Øvre Leirfoss og ned til kraftstasjonen. Derfra går vannet videre gjennom en om lag 1,5 kilometer lang utløpstunnel som munner ut nedstrøms Nedre Leirfoss.

Leirfossene kraftverk ble satt i drift i oktober 2008 etter to års byggeperiode. Det er bygget inne i fjellet under bydelen Sjetnemarka og erstattet kraftstasjonene Øvre Leirfoss og Nedre Leirfoss fra henholdsvis 1901 og 1910.

De to gamle anleggene er ikke nedlagt, men er gjort om til småkraftverk som utnytter minstevannføringen som parallelt blir ledet gjennom Nidelvas elveleie utenom tunnelsystemet for nye Leirfossene.