Langvatn

Langvatn kraftverk ligger ved Mo i Rana i Rana kommune i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 242 GWh
Effekt: 90 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1964.

Langvatnet er magasin for kraftverket. Vannet reguleres mellom 41 og 43,7 meter over havet. Største fallhøyde er 43,7 meter. I kraftverket er det installert to vertikale Francis-turbiner på totalt 90 MW.

Ranaelva var den første i Statkraft som ble omfattet av bestemmelser for minstevannføring. Vannet blir i perioder overført til Langvatn ved at elven er oppdemmet på Reinforsen. Reinforsen kraftverk fra 1925 utnytter også Langvatnet som magasin.