Langfoss

Langfoss vannkraftverk.

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Langfoss kraftverk i Kragerø kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 11,6 GWh
Effekt: 2,4 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1955 og ligger om lag 7,5 kilometer nedenfor Dalsfoss kraftverk, som er det øverste kraftanlegget i Kragerøvassdraget.

Ved Langfoss kraftverk ligger en buedam med overliggende gangbane på støpte pilarer. Eventuelt flomvann ledes i overløp over dammen, og anlegget er også utstyrt med en omløpstunnel med to stengeluker.

Fallhøyde er 7,7 meter.

Langfoss kraftverk, som er oppført i betong, har en installert effekt på 2,4 MW og er utstyrt med en Kaplan-turbin.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.