Kvinen

Kvinen kraftverk ligger ved Høenvatn i Sirdal kommune i Vest-Agder, omtrent midtveis mellom de to magasinene Øyarvatn og Nesjen.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi, Agder Energi og Sira-Kvina kraftselskap
Produksjon: 215 GWh
Effekt: 80 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1981 og får sitt driftsvann fra Kvinavassdraget.

Det er installert et aggregat med en tilhørende Francis-turbin. Installert effekt er 80 MW. Fallhøyden er 116 meter.

Produksjonen i Kvinen kraftverk er tett knyttet opp til driften av Roskrepp kraftverk lenger opp i vassdraget. Roskrepp produserer stort sett bare om vinteren, noe som i praksis betyr at også Kvinen har størst produksjon på den tiden av året.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS, Agder Energi AS og Sira-Kvina kraftselskap er Statkraft medeier av dette kraftverket. Sira-Kvina kraftselskap står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.