Kvilldal

Kvilldal kraftverk i Suldal kommune i Rogaland er Norges største målt i installert effekt.

Eierandel: 72 %
Produksjon: 3028 GWh
Effekt: 1240 MW

Anlegget er utstyrt med fire Francis-turbiner. I tillegg til vannet fra øvre nivå av Blåsjø utnytter Kvilldal kraftverk vann fra det midtre nivået ved hjelp av lange overføringstunneler fra Årdalselva i sør, Bråtveitåna i nord og Mosvatnet i vest.

Kong Olav V åpnet Kvilldal kraftverk 3. juni 1982.

I likhet med flere av 1980- og 1990-tallets kraftverk som er bygget inne i fjellet, er Kvilldal kraftverks maskinsal utformet og tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.

Statkrafts datterselskap Skagerak Energi har også en eierandel i Kvilldal kraftverk.