Kvanndal

Kvanndal kraftverk ligger i Suldal kommune i Rogaland.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 168 GWh
Effekt: 45 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1967 og er en del av Røldal-Suldal-utbyggingen, som opprinnelig ble satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy.

Røldal-Suldal-anlegget omfatter i dag kraftstasjonene Kvanndal, Middyr, Novle, Røldal, Svandalsflona, Suldal I og Suldal II, foruten Vasstøl.

Kvanndal får vann fra reguleringsmagasiner i Sandvatnet, Holmavatnet og Isvatnet, i tillegg til en rekke bekkeinntak. Fallhøyde er 314 meter. Kraftverket har en Francis-turbin og en installert effekt på 45 MW. Midlere årsproduksjon er 168 GWh.

Etter produksjon i Kvanndal kraftverk føres vannet videre i tunnel til Suldal II kraftverk, der det utnyttes i ny kraftproduksjon.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av Kvanndal kraftverk er Norsk Hydro.