Kobbelv

Kobbelv kraftverk ligger om lag 700 meter inne i fjellet ved Kobvatn i Sørfold kommune i Nordland.

Eierandel: 82,5 %
Produksjon: 720 GWh
Effekt: 300 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1987 og har to Francis-turbiner med generatorer som hver yter 150 MW. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen er 720 GWh, som tilsvarer omtrent det dobbelte av årsforbruket til Narvik by.

Utbyggingsområdet ligger i kommunene Sørfold, Hamarøy og Tysfjord. Reguleringen omfatter blant annet åtte vann som tjener som magasiner: Langvatn, Varrevæjekajav'ri, Forsvatnet, Linnajav'ri, Litletindvatnet, Reinoksvatnet, Slæddovagjav'ri og Livsejav'ri. Brutto fallhøyde er 611 meter.

Tunnelutslag under vann er en norsk spesialitet, og utslaget på 119 meters dyp i Forsvatnet var i sin tid verdens dypeste.

Bygningene ved Kobbelv kraftverk er utformet og tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.